Events

22
2017. november 22., szerda

Open Day at the National University of Public Service

nnn

The next Open Day will be held on Wednesday 22 November 2017 at the Faculty of Water Sciences of the National University of Public Service. Trainings will be demonstrated with interesting presentations given by the leaders of the faculty; in addition to attending classes at the Faculty of Hydraulic and Water Management and the Faculty of Water Supply and Environmental Engineering.

21
2017. október 21., szombat

Autumn Festival of Museums Adventurers are invited!

plak3_sm

Come and join in the adventure games organized by Danube Museum and the Game Cottage.
 

24
2017. június 24., szombat

Mysterious night at the Danube Museum

plakat_sm

Do unidentified culprits walk in the dark rooms of the museum at night? No one has seen anything, no trace was left. Their intent is unknown at this time, but it is absolutely certain that an artifact will disappear.

20
2017. május 20., szombat

22nd Spring Festival of Museums at the weekend

1_sm

MUSEUMS IN THE GARDEN – gardens and museums

The Spring Festival of Museums was organised for the 22nd time on 20-21 May 2017 by the Hungarian National Museum. This unique cultural festival attracts almost 40 000 visitors annually and provides an opportunity for more than 120 Hungarian museums to present their collections. The team of Danube Museum joined in the event as well.

Events Archive
Content manager: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

Vízgazdálkodási Tanácsok

2014. július 03., csütörtök 13:36

Tájékoztatás a Vízgazdálkodási Tanácsok  2016. évi tevékenységéről

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Kormányhatározat értelmében a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.  A Kormányhatározat részletesen szabályozza a Tanácsok feladatait és tagi összetételét.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) működési területe megegyezik a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területével. A Tanács tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi. Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A Vízgazdálkodási Tanács szakmai munkájában kiemelten fontos szerepet kap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatában és annak társadalmasításában való részvétel.

A Tanács taglétszáma jelenleg 24 fő, elnöke Nagy Csaba Úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.  2016. évben a Tanács két alkalommal ülésezett. Első ülését június 29-én tartotta, melynek napirendi pontjai között szerepelt a VGT2 elfogadásáról, a határon átnyúló víztestekkel kapcsolatos horvát-magyar egyeztetésekről és a vízjogi engedélyezési eljárásban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatás, továbbá a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács és a szakmai bizottságok munkájának ismertetése.

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) elnöke Szabó Tamás Úr, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezetének általános alelnöke, a tagok létszáma 22 fő. A Tanács első ülését május 10-én tartotta, ahol a Dráva részvízgyűjtő felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről, az Árvízi Kockázatkezelési Tervezés aktuális feladatairól és az Ős-Dráva Programról kaptak tájékoztatást az ülésen résztvevők.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) összevont ülése november 9-én került megrendezésre, melyen összesen 21 delegáló szervezet képviselője jelent meg. A tanácstagok tájékoztatást kaptak a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság KEHOP projektjeinek helyzetéről, így az Ős-Dráva Program és a Magyarszéki tározó építésével kapcsolatos aktualitásokról, majd a Barcsi Ó-Dráva revitalizációját célzó LIFE pályázat és a Mura-Dráva Bioszféra Rezervátum témájában hallgathattak meg előadásokat. A tanácskozás keretében elfogadásra került a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács 2017. évi munkaterve.

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Kormányhatározat 10. pontja értelmében a TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre. A DDTVT ezen felhatalmazás alapján hozta létre és működteti Baranya Megyei és Somogy Megyei Szakmai Bizottságát, melyek feladata 2016. évben szakmai véleményük kialakítása volt a TOP-2.1.3.-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés c. pályázati felhívásokkal kapcsolatosan, továbbá a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet értelmében a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában benyújtott kérelmek esetében. Az év folyamán összesen 12 szakmai bizottsági ülés összehívására és 33 db szakmai vélemény kiállítására került sor.

Fentiek tükrében Titkárságunk 2017. évben is a vízügyi ágazat szempontjából fontos témák megtárgyalását tervezi, így bízunk benne, hogy a Tanács munkájával a továbbiakban is sikeresen hozzájárul működési területén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak eredményes végrehajtásához és a vízügyi tervezés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működéséhez.

Last modifying: 2017. január 03., kedd 13:27