Events

22
2017. november 22., szerda

Open Day at the National University of Public Service

nnn

The next Open Day will be held on Wednesday 22 November 2017 at the Faculty of Water Sciences of the National University of Public Service. Trainings will be demonstrated with interesting presentations given by the leaders of the faculty; in addition to attending classes at the Faculty of Hydraulic and Water Management and the Faculty of Water Supply and Environmental Engineering.

21
2017. október 21., szombat

Autumn Festival of Museums Adventurers are invited!

plak3_sm

Come and join in the adventure games organized by Danube Museum and the Game Cottage.
 

24
2017. június 24., szombat

Mysterious night at the Danube Museum

plakat_sm

Do unidentified culprits walk in the dark rooms of the museum at night? No one has seen anything, no trace was left. Their intent is unknown at this time, but it is absolutely certain that an artifact will disappear.

20
2017. május 20., szombat

22nd Spring Festival of Museums at the weekend

1_sm

MUSEUMS IN THE GARDEN – gardens and museums

The Spring Festival of Museums was organised for the 22nd time on 20-21 May 2017 by the Hungarian National Museum. This unique cultural festival attracts almost 40 000 visitors annually and provides an opportunity for more than 120 Hungarian museums to present their collections. The team of Danube Museum joined in the event as well.

Events Archive
Content manager: Pászthory Róbert, informatikus

Belvízvédelmi rendszerek

2013. november 19., kedd 15:22

Belvízvédelmi rendszerünk területi jellemzői

Igazgatóságunk három önálló belvízrendszert üzemeltet, melyek összterülete: 214.9 km2. Mindhárom belvízrendszer egy-egy védelmi szakaszt jelent. Ezek főbb jellemzői az alábbiak:

05.01. sz. Drávamenti belvízvédelmi szakasz

A belvízvédelmi szakasz a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság déli részén helyezkedik el, két különálló öblözetből áll:

Korcsina belvízvédelmi öblözet

Határai: A Dráva véd töltés, valamint a Dráva mértékadó árvízszintnek megfelelő ártéri határ.
Az öblözet a Dráva vonalával párhuzamosan lejt. A terület déli részén holtmeder maradványok találhatók. A Dráva mentén, Drávatamási és Révfalu között fekszik, területe fedésben van az ártéri öblözettel. A terület főbefogadója a Korcsina csatorna, mely az árvízvédelmi töltésen keresztül gravitációsan juttatja a belvizeket a befogadóba. Magas befogadói vízállás esetére szivattyúállás kerül kiépítésre. A központi raktárban tárolt szivattyúk telepítésével lehetőség van a belvizek szivattyús átemelésére. Az öblözet területe: 81 km2.

Tapolca – Lanka belvízvédelmi öblözet

A Dráva mentén, Drávaszabolcs és Kásád között fekszik, területe fedésben van az ártéri öblözettel. Főcsatornái a Tapolca patak és a Lanka csatorna. A Tapolca patak a belvizeket az országhatáron túlra vezeti, a szomszéd országban üzemeltetett Bakánkai szivattyútelep üzemelése esetén (magas Dráva vízállás) az átvezethető vízmennyiséget nemzetközi egyezmény korlátozza, ebben az esetben a belvizek a Tapolca tározóban tározásra kerülnek, illetve a Lanka vízrendszerbe átvezethetők. A Lanka csatorna alacsony befogadói vízállás esetén a belvizeket gravitációsan juttatja a befogadóba, míg magas befogadói vízállás esetén a Lanka szivattyútelep emeli át a belvizeket.  Az öblözet területe: 73,8 km2.

05.02. sz. Kölked-bédai belvízvédelmi szakasz

Kölkedi belvízvédelmi öblözet

Az öblözetet É-on és Ny-on a duna ártéri öblözetének természetes határa, D-en a bédai-öblözettel közös vízválasztó, míg K-en a Duna árvízvédelmi töltése határolja. Az öblözet É-i csücske Mohács város mélyebben fekvő és a Duna árterére eső részét is magába foglalja. Az öblözet nagy része mezőgazdaságilag művelt szántó és rétterület. Főbefogadó a társulati kezelésű Kölkedi-főcsatorna, amely gravitációsan és szivattyúsan is képes a belvizeket a befogadóba vezetni (befogadói vízállástól függően).

Bédai belvízvédelmi öblözet

Az öblözet határai K-en a Duna árvízvédelmi töltése, É-on a kölkedi-öblözettel közös vízválasztó, Ny-on a Duna ártéri öblözeteinek határa, D-en pedig az országhatár, illetve a mellette húzódó terepmagaslat. Az öblözet nagy részét erdő borítja, de a mezőgazdaság által művelt területek is találhatók (többnyire szántó és rétterület). Ez utóbbi területen sűrű csatornahálózat biztosítja a belvizek levezetését. A terület főbefogadója a Belső-bédai holtág, amelynek gravitációs becsatlakozása nincs a befogadóba, a belvizek átemelését szivattyútelep biztosítja. Lehetőleg van azonban szivornyás üzemben a természetes állapotú bédai-holtág vízpótlására megfelelő befogadói vízállás esetén. Két közbenső átemelő szivattyútelep is működik a területen, amelyek társulati kezelésűek. Az erdőterület a Béda-Karapancsa tájvédelmi körzet része. A két öblözet együttes területe, mintegy 53,1 km2.

05.03. sz. Balatonmenti belvízvédelmi szakasz

Az öblözet Balatonlelle, Balatonszemes és Látrány községek határában terül el. Az öblözet az irmapusztai halastavakat és a tőlük északra fekvő zömmel sásos, tőzeges területet magába foglaló u.n. szemes-lellei berek, mely a partmenti 500-700 m széles homokpart mögött alakult ki. Határai: A Balaton, valamint a tó mértékadó vízszintje által meghatározott szintvonal a berek körül. A területen a 103,60 mBf. körüli átlagos terepszint kb. 1,0 m-re van a Balaton átlagos vízszintje alatt. Az öblözet így kizárólagosan szivattyúzással mentesíthető, a magasabb víztükrű Balatonba gravitációs vízbevezetés a berekből nem lehetséges. Az öblözet jelentős részét a Balatoni Halászati RT kezelésében lévő halastavak teszik ki (3,4 km2), amelyek víztáplálása a Tetves-patak felől, leürítésük pedig alapvetően a balatonlellei szivattyútelep üzemelésével lehetséges; a vízállás-viszonytól függően a felső vízréteg egy műtárgyon keresztül gravitációsan a Tetves alsó szakaszába is bevezethető. A leeresztéssel kapcsolatos tennivalókat a halastavak üzemeltetési szabályzata tartalmazza.
Az öblözetet tehát délről a halastavak, nyugati irányból pedig egyéb külvizek terhelik, a többi égtáj felé gyakorlatilag zártnak tekinthető. A belvizeket a VIZIG kezelésű balatonlellei szivattyútelep emeli a Balatonba.
Az öblözetben beépített lakott terület nincs, azonban Balatonlelle D-i határa már a mélyterület széléig terjeszkedett. Az öblözet területe: 7,0 km2.

Last modifying: 2013. november 19., kedd 15:41