Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Archívum

Az archivált dokumentumok letölthetőek az oldal alján, a kapcsolódó anyagoknál.

Szervezeti, személyzeti adatok

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Egy éven belül nem történt változás.

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Archiválva 2013. 02. 21.

Alapító okirat letölthető PDF formátumban a kapcsolódó anyagoknál.

Költségvetési alapokmány letölthető PDF formátumban a kapcsolódó anyagoknál.

Szervezeti- és Működési Szabályzat letölthető PDF formátumban a kapcsolódó anyagoknál.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Egy éven belül nem történt változás.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Archiválva 2013. 02. 21.

A fenntartott adatbázisok leírása letölthető PDF formátumban a kapcsolódó anyagoknál.

Adatvédelmi felelős:
Dr. Horváth Anita

+36 72 506 354

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egy éven belül nem történt változás.

 

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Archiválva 2013. 02. 21.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Archiválva 2013. 02. 21.

2008., 2009. , 2010. , 2011. , 2012. 

Archiválva 2014. 04. 07.

2013.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések a 8-as pontban lévő Közbeszerzési információkban, valamint a Projektek menüpontjaiban tekinthetőek meg.

8. Közbeszerzési információk

a, Közbeszerzések és szerződések

 •    Karasica - Vasas-belvárdi vízfolyás rekonstrukciója kivitelezési szerződés
 •    Karasica - Vasas-belvárdi vízfolyás rekonstrukciója PR szerződés
 •    Karasica - Vasas-belvárdi vízfolyás rekonstrukciója mérnöki szerződés
 •    Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván kivitelezési szerződés
 •    Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván PR szerződés
 •    Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván mérnöki szerződés
 •    Határt metsző vízfolyások rendezése kivitelezési szerződés
 •    Határt metsző vízfolyások rendezése PR szerződés
 •    Határt metsző vízfolyások rendezése mérnöki szerződés
 •    Villamos energia fogyasztás korszerűsítése (Napelem) kivitelezési szerződés

b, Éves terv

 • A 2014. évi közbeszerzési terv - Archiválva 2015. 03. 31.
 • A 2014. évi közbeszerzési terv 1. módosítása - Archiválva 2015. 03. 31.
 • A 2013. évi közbeszerzési terv - Archiválva 2014. 02. 20.
 • A 2012. évi közbeszerzési terv - Archiválva 2013. 02. 21.
 • A 2011. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása
 • A 2011. évi közbeszerzési terv
 • A 2010. évi közbeszerzési terv
 • A 2009. évi közbeszerzési terv

c, Statisztikai Összegzés:

 • A 2013. évi statisztikai összegzés - Archiválva 2015. 05. 26.
 • A 2012. évi statisztikai összegzés - Archiválva 2014. 09. 21.
 • A 2011. évi statisztikai összegzés
 • A 2010. évi statisztikai összegzés
 • A 2009. évi statisztikai összegzés