Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Az alábbi dokumentumok letölthetőek a kapcsolódó anyagoknál:

2022

 • Elemi költségvetés

2021

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

2020

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

2019

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

2018

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

2017

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

2016

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

2015

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

2014

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló (A 2014. évi zárszámadási törvény hatályba lépését követően lesz elfogadott.)

2013

 • Elemi költségvetés
 • Éves beszámoló

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az alábbi dokumentumok letölthetőek a kapcsolódó anyagoknál: 

 • A 2022. évi negyedéves adatok
 • A 2021. évi negyedéves adatok
 • A 2020. évi negyedéves adatok
 • A 2019. évi negyedéves adatok
 • A 2018. évi negyedéves adatok
 • A 2017. évi negyedéves adatok
 • A 2016. évi negyedéves adatok

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Az alábbi dokumentumok letölthetőek a kapcsolódó anyagoknál:

 • 2022. évi szerződések
 • 2021. évi szerződések
 • 2020. évi szerződések
 • 2019. évi szerződések
 • 2018. évi szerződések
 • 2017. évi szerződések
 • 2016. évi szerződések
 • 2015. évi szerződések
 • 2014. évi szerződések


5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések a 8-as pontban lévő Közbeszerzési információkban, valamint a Projektek menüpontjaiban tekinthetőek meg.

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési tájékoztatás - del-dunantuli (ddvizig.hu)