Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Vízgazdálkodási (volt OSAP) adatszolgáltatás

Tisztelt Vízhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkról letölthetők a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet által szabályozott vízgazdálkodási (volt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, röviden OSAP) adatszolgáltatás 2022. tárgyévre vonatkozó adatlapjai és kitöltési útmutatói.

Az adatlapok és útmutatók letölthetőek a kapcsolódó anyagoknál.

A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás:

Egyedi mezőgazdasági vízhasználók:

  • MGVH adatlap – egyedi                                             
  • MGVH útmutató – egyedi                                          

Mezőgazdasági vízszolgáltatók (vízügyi igazgatóságok, regionális vízművek, vízgazdálkodási társulatok):

  • MGVH adatlap – teljes                                             
  • MGVH útmutató – teljes                                           

A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések:VH FEV adatlap                                                           

  • VH FEV útmutató                                                      

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint  megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége:

  • VH FAV adatlap és útmutató

Az adatlapok és a kitöltési útmutatók honlapunkon kívül az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjáról (www.ovf.hu/hu/osap-doc) is letölthetők.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mezőgazdasági vízhasználatra és vízszolgáltatásra, valamint a felszíni vízkivételekre és a felszíni vizekbe történő vízbevezetésekre vonatkozó adatszolgáltatás adatlapjait 2023. január 31-ig, míg a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekre, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységére vonatkozókét 2023. március 31-ig kell, a kiküldött (vagy kiküldés alatt álló) felszólító levélben foglaltaknak megfelelően, Igazgatóságunkra benyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás kizárólag statisztikai célra történik.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás kötelező! A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 32/A. § (1) bekezdése alapján, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, ideértve a vízgazdálkodási adatszolgáltatási, kötelezettséget is, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni! A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.

E fentiekre tekintettel érjük, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét Igazgatóságunk felé maradéktalanul és a jelzett határidőig teljesíteni szíveskedjen!

Amennyiben kérdése van az adatlapokkal kapcsolatban, kérjük telefonon keresse ügyintézőnket!

Együttműködését köszönjük!